Awaria aplikacji ESP32 i2c: CONFLICT! driver_ng is not allowed to be used with this old driver

Aplikacja skompilowana z ESP-IDF 5.3 lub nowszym może nie działać z następującym komunikatem w czasie wykonywania:

i2c: CONFLICT! driver_ng is not allowed to be used with this old driver

Problem jest spowodowany niekompatybilnym BSP (Board Support Package), który używa starej wersji sterownika I2C.

Rozwiązaniem jest dodanie następującej zależności do pliku idf_component.yaml:

  esp_codec_dev:
    public: true
    version: "==1.1.0"

Przebuduj aplikację i problem powinien zostać rozwiązany.